Tin tức & Thông báo


STT Tiêu đề Ngày đăng File
1 Thông báo số 2 LHPT 14/03/2024 12:00:00
2 Form hồ sơ tác phẩm, tác giả, bảng tổng hợp tác phẩm tham dự 08/03/2024 12:00:00
3 Hướng dẫn cách đặt tên file văn bản, âm thanh và up lên hệ thống máy chủ LHPT 2024 08/03/2024 12:00:00
4 Thông báo số 1 Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI - 2024 08/03/2024 12:00:00
5 Quyết định giải thưởng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV - 2022 30/08/2022 12:00:00
6 Sổ tay Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV - 2022 25/07/2022 12:00:00
7 Hướng dẫn chấm điểm các tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh lần thứ XV - 2022 12/07/2022 12:00:00
8 Thông báo gửi Giám khảo chấm tác phẩm vòng chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV - 2022 11/07/2022 12:00:00
9 Danh sách tác phẩm dự thi giải giọng vàng, dàn dựng chương trình, ứng dụng nền tảng số tại LHPT lần thứ XV - 2022 08/07/2022 12:00:00
10 Lịch thi Phát thanh trực tiếp tại LHPT lần thứ XV - 2022 08/07/2022 12:00:00
11 Chương trình LHPT lần thứ XV - 2022 08/07/2022 12:00:00
12 Danh sách tác phẩm vào chung khảo LHPT lần thứ XV - 2022 08/07/2022 12:00:00
13 Thông báo số 3 về Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV - 2022 07/07/2022 12:00:00
14 Thông báo số 2 về Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV - 2022 24/05/2022 12:00:00
15 Thông báo về việc tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 (bản word) 04/05/2022 12:00:00
16 Hướng dẫn gửi tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV - 2022 02/03/2022 12:00:00
17 Thông báo về việc tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 02/03/2022 12:00:00
18 Hướng dẫn chấm tác phẩm dự thi cho Giám khảo 27/06/2017 12:00:00
< 1 > 
Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh lần thứ XVI - năm 2024
© Bản quyền thuộc Trung tâm R&D. HOTLINE: 024 39781923