Tin tức & Thông báo


STT Tiêu đề Ngày đăng File
1 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG LHPT TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV – 2020 24/06/2020 12:00:00
2 Sổ tay Chương trình Liên hoan Phát thanh lần thứ XIV - 2020 23/06/2020 12:00:00
3 LỊCH THI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TRỰC TIẾP LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV-2020 23/06/2020 12:00:00
4 THÔNG CÁO BÁO CHÍ LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2020 22/06/2020 12:00:00
5 THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CHẠY “VÌ LÀN SÓNG KHỎE” TRONG KHUÔN KHỔ LHPT TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2020 12/06/2020 12:00:00
6 Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020: Đổi mới và đa dạng 06/06/2020 12:00:00
7 Thông báo về việc đăng ký số lượng đại biểu tham dự vòng Chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV – 2020 19/05/2020 12:00:00
8 Lịch thi chương trình Phát thanh trực tiếp tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 19/05/2020 12:00:00
9 Danh sách các đơn vị có tác phẩm lọt vào chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 19/05/2020 12:00:00
10 Chương trình Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - Đồng Tháp 2020 19/05/2020 12:00:00
11 Thông báo số 4 Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 19/05/2020 12:00:00
12 Quy chế chấm điểm Liên hoan phát thanh lần thứ XIV - 2020 (chung khảo) 21/05/2020 12:00:00
13 Hơn 300 tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14 24/04/2020 12:00:00
14 Quy chế chấm điểm Liên hoan phát thanh lần thứ XIV - 2020 14/04/2020 12:00:00
15 Thông báo số 3 - Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020 07/04/2020 12:00:00
16 Thông báo số 2 về việc tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV- 2020 24/02/2020 11:03:31
17 Thông báo tổ chức hội thảo quốc tế tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 24/02/2020 12:00:00
18 Thông báo Tổ chức Triển lãm ảnh tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 24/02/2020 12:00:00
19 Thông báo Tổ chức hội thảo kỹ thuật tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 10/02/2020 12:00:00
20 Thông báo Liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2020 (số 1, kèm Hồ sơ tác phẩm) 02/12/2019 12:00:00
< 1 2 > 
Ban tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV
© Bản quyền thuộc Trung tâm R&D. HOTLINE: 024 39781923