Tin tức & Thông báoSTT Tiêu đề Ngày đăng File
1 DS dự thi chương trình phát thanh trực tiếp chung khảo LHPT toàn quốc lần thứ XIII 10/05/2018 12:00:00
2 Danh sách tác phẩm đạt giải LHPT toàn quốc lần thứ XIII, thể loại: Dàn dựng 05/05/2018 12:00:00
3 Danh sách tác phẩm đạt giải LHPT toàn quốc lần thứ XIII, thể loại: Phát thanh trực tiếp 05/05/2018 12:00:00
4 Danh sách tác phẩm đạt giải LHPT toàn quốc lần thứ XIII, thể loại: Chương trình tổng hợp tiếng Dân tộc 05/05/2018 12:00:00
5 Danh sách tác phẩm đạt giải LHPT toàn quốc lần thứ XIII, thể loại: Chương trình tổng hợp 05/05/2018 12:00:00
6 Danh sách tác phẩm đạt giải LHPT toàn quốc lần thứ XIII, thể loại: Phóng sự 05/05/2018 12:00:00
7 Danh sách tác phẩm đạt giải LHPT toàn quốc lần thứ XIII, thể loại: Câu chuyện truyền thanh 05/05/2018 12:00:00
8 Chương trình hoạt động vòng chung khảo LHPT toàn quốc lần thứ XIII-2018 13/04/2018 12:00:00
9 Danh sách số điện thoại hỗ trợ thi Phát thanh trực tiếp 20/04/2018 12:00:00
10 Thông cáo báo chí họp báo Liên hoan Phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XIII sáng 19/4/2018 19/04/2018 11:26:44
11 Danh sách khách sạn đã được công nhận hạng tại Thành phố Vinh 17/04/2018 12:00:00
12 Thông báo đăng ký phát thanh trực tiếp livestream & Giải thưởng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - 2018 16/04/2018 12:00:00
13 Quy chế chấm điểm vòng Chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018 13/04/2018 12:00:00
14 Thông báo số 4 Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII 13/04/2018 12:00:00
15 Tổng hợp Danh sách tác phẩm lọt vào chung khảo LHPT toàn quốc lần thứ XIII-2018 11/04/2018 12:00:00
16 Danh sách tác phẩm Vòng Chung khảo LHPT: Thể loại Phóng sự 10/04/2018 08:58:00
17 Danh sách tác phẩm Vòng Chung khảo LHPT: Thể loại Chương trình Phát thanh tổng hợp 10/04/2018 09:00:23
18 Danh sách tác phẩm Vòng Chung khảo LHPT: Thể loại Câu chuyện Truyền thanh 10/04/2018 09:04:12
19 Danh sách tác phẩm Vòng Chung khảo LHPT: Phát thanh tổng hợp tiếng Dân tộc 10/04/2018 09:33:55
20 Mới: Lịch thi Chương trình Phát thanh trực tiếp LHPT toàn quốc lần thứ XIII 09/04/2018 03:20:45
< 1 2 > 
Ban tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIII
© 2016 Phát triển bởi R&D