Tin tức & Thông báo


STT Tiêu đề Ngày đăng File
1 Thông báo về việc đăng ký số lượng đại biểu tham dự vòng Chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV – 2020 19/05/2020 12:00:00
2 Lịch thi chương trình Phát thanh trực tiếp tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 19/05/2020 12:00:00
3 Danh sách các đơn vị có tác phẩm lọt vào chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 19/05/2020 12:00:00
4 Chương trình Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - Đồng Tháp 2020 19/05/2020 12:00:00
5 Thông báo số 4 Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 19/05/2020 12:00:00
6 Quy chế chấm điểm Liên hoan phát thanh lần thứ XIV - 2020 (chung khảo) 21/05/2020 12:00:00
7 Hơn 300 tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14 24/04/2020 12:00:00
8 Quy chế chấm điểm Liên hoan phát thanh lần thứ XIV - 2020 14/04/2020 12:00:00
9 Thông báo số 3 - Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020 07/04/2020 12:00:00
10 Thông báo số 2 về việc tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV- 2020 24/02/2020 11:03:31
11 Thông báo tổ chức hội thảo quốc tế tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 24/02/2020 12:00:00
12 Thông báo Tổ chức Triển lãm ảnh tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 24/02/2020 12:00:00
13 Thông báo Tổ chức hội thảo kỹ thuật tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 10/02/2020 12:00:00
14 Thông báo Liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2020 (số 1, kèm Hồ sơ tác phẩm) 02/12/2019 12:00:00
15 Hướng dẫn gửi tác phẩm dự thi cho Đơn vị dự thi (kèm Hồ sơ tác phẩm) 06/12/2019 12:00:00
16 Hướng dẫn chấm tác phẩm dự thi cho Giám khảo 27/06/2017 12:00:00
< 1 > 
Ban tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV
© Bản quyền thuộc Trung tâm R&D. HOTLINE: 024 39781923